કલ્યાણી – એક સંવેદનશીલ વાર્તા~ કેતા જોષી

કલ્યાણી ભવાનીશંકર ગોર અને જમના ગોરાણી ના આનંદ નો પાર નહોતો. એમની દીકરી કલ્યાણીનું લગ્ન લીધું હતું. ઘરમાં રંગરોગાન , ખરીદી,આમંત્રણ પાઠવવા કઈ કેટલાય કામ બંને જણાએ હોંશે હોંશે પાર પડ્યા. સાંજનું વાળું કર્યા પછીયે જમના ગોરાણીના પગમાં જાણે વીજળી સમો ઉત્સાહ હતો. બધું બીજીવાર ચકાસી લીધું.દીકરી  મેંહદીભર્યા હાથે મજાની મીઠી નીંદર માણી રહી હતી. … Continue reading કલ્યાણી – એક સંવેદનશીલ વાર્તા~ કેતા જોષી