એમેઝોન કિંડલ પર ‘નવોદય’

https://amzn.in/ck7WYl9 આપ સૌ એ મારી લઘુનવલ "નવોદય"ને દિલથી ચાહી અને વખાણી પણ! મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે લઘુનવલ "નવોદય" હવે એમેઝોન કિંડલ પર પણ પ્રકાશિત થઈ ચૂકી છે. નીચે લીંક આપી છે. https://www.amazon.in/dp/B086V57WGQ?ref_=k4w_ss_store_lp_uc આપ સૌ કિંડલ પર પણ હવે વાંચી શકશો. આપના મિત્ર વર્તુળને જણાવશો તો આનંદ થશે. આપ સૌના પ્રેમ અને સપોર્ટ માટે … Continue reading એમેઝોન કિંડલ પર ‘નવોદય’