બ્લોગ વિષે

gopal_1

ઘણાં સારા અને સમૃધ્ધ ગુજરાતી ભાષા વૈભવના બ્લોગસ આજે નેટ-વિશ્વમાં આંગળીના ટેરવે છે જ છતાં મેં પણ એક નાનકડો પ્રયત્ન અહીં કર્યો છે. કેટલુંક મારું સાહિત્ય અને બાકીનું જે માણવા જેવું છે તેને સાહિત્ય પ્રેમીઓ વચ્ચે અહીં વહેંચવામાં આવશે. આ બ્લોગ ફક્ત ગુજરાતી ભાષાને માણવા માટે જ રચ્યો છે. બ્લોગ રચવા પાછળ કોઈ પણ જાતની પ્રસિદ્ધી કે નાણાનો મોહ નથી. માટે અહીં જેમનું પણ સાહિત્ય મુકાયુ છે તેમના બ્લોગની લિંક છે અથવા સાહિત્યના અંતે તેમનું નામ દર્શાવ્યું જ છે. છતાં પણ કોઈ જાતનો અસંતોષ હોય તો મને તુરંત જાણ કરશો, હું અહીંથી હટાવી લઈશ. કોઈ પણ જાતની ક્ષતી હોય તો પણ ધ્યાન દોરવશોજી. જય જય ગરવી ગુજરાત.

Advertisements

One thought on “બ્લોગ વિષે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s