તું મૈત્રી છે! – શ્રી સુરેશ દલાલ

"મૈત્રી" શબ્દ સાંભળતા જ મનમાં જે અહોભાવ જાગે એ નિરુપણ તમે શ્રી સુરેશભાઈની રચનામાં માણી શકશો અને વારંવાર માણશો એની પણ ખાતરી છે! તું વૃક્ષનો છાંયો છે, નદીનું જળ છે. ઊઘડતા આકાશનો ઉજાસ છે: તું મૈત્રી છે. તું થાક્યાનો વિસામો છે, રઝળપાટનો આનંદ છે તું પ્રવાસ છે, સહવાસ છે: તું મૈત્રી છે. તું એકની એક … Continue reading તું મૈત્રી છે! – શ્રી સુરેશ દલાલ

મિજાજે મિજાજે -શ્રી મનુભાઇ ત્રિવેદી ‘ગાફિલ’

શ્રી મનુભાઈ ત્રિવેદીની ઉત્તમ રચના તમારા મનને ઝંક્રુત કરી દેશે એ ગેરંટી ! જુદી જિંદગી છે મિજાજે – મિજાજે; જુદી બંદગી છે નમાજે – નમાજે. છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું ? જુદા છે મુસાફર જહાજે – જહાજે. ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા, છે સૂરો જુદેરા રિયાજે – રિયાજે. જુદા અર્થ છે … Continue reading મિજાજે મિજાજે -શ્રી મનુભાઇ ત્રિવેદી ‘ગાફિલ’

હું ને ચંદુ છાનામાના – શ્રી રમેશ પારેખ

શ્રી રમેશભાઈ પારેખની આ રચના તમને બાળપણ યાદ ના કરાવી દે તો જ નવાઈ! હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરિયામાં પેઠાં, લેસન પડતું મૂકી ફિલમ ફિલમ રમવા બેઠાં. મમ્મી પાસે દોરી માંગી, પપ્પાની લઈ લૂંગી , પરદો બાંધી અમે બનાવી ફિલમ મૂંગી મૂંગી… દાદાજીનાં ચશ્માંમાંથી કાઢી લીધો કાચ, એનાથી ચાંદરણા પાડ્યાં પરદા ઉપર પાંચ ચંદુ ફિલમ … Continue reading હું ને ચંદુ છાનામાના – શ્રી રમેશ પારેખ