કોરોના યોદ્ધા (ગુજરાતી) – ભાગ ૧ અને ૨ – પુસ્તક પરિચય

કોરોના યોધ્ધાઓની દાસ્તાન આપણે સૌએ અખબારમાં, ટીવીમાં, સોશિયલ મિડીયામાં વાંચી અને સાંભળી. આ યોધ્ધાઓની ગાથાને શબ્દ સ્વરૂપે અંકિત કરવા “નેક્ષસ પબ્લીકેશને” વાર્તા સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું. સૌ મિત્રોએ આ સ્પર્ધાને વધાવી લીધી અને તેઓએ કોરોના યોધ્ધાઓની ગાથાને શબ્દ દેહ આપ્યો. દરેક વાર્તા કોરોના વોરિયર્સના સંઘર્ષને વણે છે, તેમની મનોસ્થિતિને રજૂ કરે છે અને ખાસ તો આપણને સહુને આવુ નેક કાર્ય કરવા પ્રેરિત કરે છે. કેટલાય એવા લોકો છે જેમના કાર્યોની નોંધ લેવાઈ નહોતી, કેટલીયે એવી ઘટનાઓની નોંધ લેવાઈ નહોતી –એવા કાર્યો, એવી ઘટનાઓ વાર્તાઓ સ્વરૂપે રજૂ થઈ અને સમાજને એક નવી રાહ બતાવતી થઈ છે.