મા તારો ગરબો ઝાકમઝોળ!

પ્રથમ તો સૌ મિત્રોને નવરાત્રિની શુભકામનાઓ! ગરબો - ગરબો એ બ્રહ્માંડનું પ્રતિક છે. ગરબામાં ૨૭ છિદ્ર હોય છે. ્નવ છિદ્રની ત્રણ લાઈન એટલે સત્તાવીસ (૨૭) છિદ્ર. આ ૨૭ છિદ્ર તે ૨૭ નક્ષત્ર. એક નક્ષત્રને ચાર ચરણ માટે ૨૭ X  ૪ = ૧૦૮ નવરાત્રી દરમ્યાન ગરબાને મધ્યમાં સ્થાપિત કરી તેની આસપાસ ગરબા ગાવાથી બ્રહ્માંડની પ્રદક્ષિણા કરવાનું પૂણ્ય … Continue reading મા તારો ગરબો ઝાકમઝોળ!

સપ્ટેમ્બર સાહિત્યનો!

કેમ છો મિત્રો? આશા છે આનંદમાં જ હશો. આ સપ્ટેમ્બર મહિનો ખરેખર મારા માટે 'સર્જન'મય બની રહ્યો. છેલ્લા ઘણા સમયથી નોકરીમાં વ્યસ્ત હોવાને લીધે સાહિત્ય સર્જન માટે બહુ જ ઓછો સમય મળી રહ્યો હતો. પણ આ સપ્ટેમ્બર મહિના માટે એક નવી જવાબદારી મળી હતી. ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનની બ્રાન્ડ "સર્જન" દ્વારા સંચાલીત  ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનની એકમાત્ર વેબસાઇટ "માઇક્રોસર્જન"ના … Continue reading સપ્ટેમ્બર સાહિત્યનો!