નવરસથી તરબતર #માઇક્રોફિક્શન – અક્ષરનાદ

માઇક્રોફિક્શન નામનું ટચુકડું તોફાન આજકાલ ગુજરાતી સાહિત્યને ગેલ કરાવી રહ્યું છે. શું છે આ માઇક્રોફિક્શન? નવરસથી તરબતર માઇક્રોફિક્શન રચનાઓને ડો. હાર્દિકભાઈ યાજ્ઞીકે રચી છે. માણો અક્ષરનાદ પર http://www.aksharnaad.com/2018/02/02/navras-microfiction/ તમારે માઇક્રોફિક્શન વિષે વધુ માહિતી જોઈતી હોય તો ગુજરાતી ભાષાની માઇક્રોફિક્શન રચનાઓનું પ્રથમ અને એકમાત્ર ઇ-મેગેઝીન નિઃશુલ્ક વાચો નીચે આપેલી લીંક પરથી. http://www.aksharnaad.com/sarjan-microfiction-magazine/ જો તમને માઇક્રોફિક્શન રચનાઓ … Continue reading નવરસથી તરબતર #માઇક્રોફિક્શન – અક્ષરનાદ