ચોપાટ – દિવ્યેશ સોડવડિયા

અંત સુધી જકડી રાખતી સ્ત્રીના અસ્તિત્વની એક રોમાંચક સફર એટલે ચોપાટ. પ્રતિભાવાન લેખક દિવ્યેશભાઈની આ વાર્તા માણો રિડ ગુજરાતી પર. http://www.readgujarati.com/2018/02/16/chopat/