તારી પ્રીતને મારી પ્રીતને.. – પિયુષ ભોગાયતા

digital-art-398342_1280

આજે માણીએ નવોદીત કવિ શ્રી પિયુષ ભોગાયતાને જેઓ વ્યવસાયે એન્જિનિયરીંગ કોલેજમાં પ્રોફેસર છે.

તારી પ્રીતને મારી પ્રીતને, ચાલ કંઇક એમજ છૂટી મૂકીએ;

અનંત અંતર નભ આકાશ, કંઇક એમજ એને છુટ્ટો દોર આપીએ.

સુંદર છે સ્વપ્ન સમું અહીં, આકાશ ને સંગ ઉમંગ;

ચાલ મહીડા ની સમીપમાં, કંઇક એમજ કલરવ કરીએ.

તારી ‘ને મારી જોડીને, કંઇક સાથનો ચાન્સ આપીએ.

ચાલ તારા મારા નયનની સંગતને, કંઇક એમજ વહેવા દઈએ…

સમાજ વહેવાર ‘ને દુનિયાને, ચાલ કંઇક એમજ ભૂલી જઈએ;

ઈશ્વરની અમુલ શક્તિ ને “પીયૂષ”, કંઇક એમજ પ્રેમ કરીએ…. કંઇક એમજ પ્રેમ કરીએ.

  • પિયુષ ભોગાયતા

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s