ફિલ્મી પંચાત

bollywood-story_647_080415020120

કેમ છો મિત્રો?

આશા છે સકુશળ હશો. હમણા બહુ સમયથી બ્લોગ પર કશું લખાયું નથી, એ માટે માફ કરશો.

ફરીથી ગુજરાતી રસધારા પર સર્જન થતું રહેશે એવી શબ્દ દેવને પ્રાર્થના.

હાલ તો વાત કરીશ એક નવા બ્લોગની!

જી હા! મારા પરમ મિત્ર દર્શનના સહયોગથી ફિલ્મો વિષેનો એક નવો બ્લોગ અમે રજૂ કરી રહ્યા છીએ. આ બ્લોગ પર આપને ફિલ્મી પંચાત માણવા મળશે. મૂવીના પ્રિવ્યુ, રિવ્યુ અને અનેરી વાતો અમે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી ભાષામાં રજૂ કરીશુ. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે ગુજરાતી રસધારાને આપે જે પ્રેમ અને સહકાર આપ્યો છે તે આપ આ નવા બ્લોગને પણ આપશો.

તો આજે જ મુલાકાત લો ફિલ્મી પંચાતની!

https://filmypanchaat.wordpress.com/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s