ગુજરાતી સાહિત્યનો વૈભવ – અક્ષરનાદ

અક્ષરનાદ

મા સરસ્વતીના આશીષ હોય તો શબ્દને પૂજી શકાય, તેનો સંગ પામી શકાય; તેને માણી શકાય, સર્જન થકી લોકભોગ્ય બનાવી શકાય.

મા સરસ્વતીના આશીષ શ્રી જીગ્નેશ અધ્યારૂ અને તેમની વેબસાઈટ અક્ષરનાદ પર અઢળક છે એમ કહું તો તેમા જરા પણ અતીશયોક્તી નથી!

અક્ષરનાદ વેબસાઈટના આજે બાર વર્ષ પૂરા થયા અને તેરમા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કર્યો. અક્ષરનાદ વેબસાઈટ હવે ટીનેજર થઈ!

http://www.aksharnaad.com/

અક્ષરનાદ પર સાહિત્યની સરીતા વહે છે. ધરાઈને નહાઓ, છબછબીયા કરો અને મન ભરીને તૃપ્ત થાઓ.

અક્ષરનાદ પર ફક્ત મહાન લેખકોની જ રચનાઓ જોવા મળે છે એવું નથી, નવા રચનાકારોની પણ ઉત્તમ રચનાઓ તમે માણી શકો છો.

એકવાર અક્ષરનાદની મુલાકાત ગુજરાતી રસીયો લે પછી તો તે અક્ષરનાદનો બંધાણી થઈ જાય એની સો ટકા ગેરંટી!

http://www.aksharnaad.com/

ગુજરાતથી દૂર જ્યારે ચેન્નાઈ વસ્યો ત્યારે અક્ષરનાદ અને રીડ ગુજરાતી વેબસાઈટએ મને માનસીક રીતે મદદ કરી. ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રત્યે ફરી લગાવ વધ્યો. એક નાનકડા લેખકનો જન્મ થયો એ આ બન્ને વેબસાઈટના પ્રતાપે જ.

અક્ષરનાદને અઢળક શુભકામનાઓ! ગુજરાતી સાહિત્યની સરવાણી સતત વહેતી રહે એ જ અભ્યર્થના!

http://www.aksharnaad.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s