માઇક્રોસર્જનનું અણનમ શતક

characters-3533352_1280

કેમ છો મિત્રો?

આશા  છે આપ સૌ આનંદમય હશો.

મિત્રો, માઇક્રોસર્જન સાઇટ પર આજે સળંગ ૧૦૦મી માઇક્રોફિક્શન મુકાઈ છે.

સર્જન ગૃપના સભ્યોએ જે માઇક્રોફિક્શન રચી છે તે અહીં મૂકવામાં આવી છે. આપ લોકોએ આ સાઇટને ભરપૂર પ્રેમ આપ્યો છે, તેના માટે અમે દિલથી આભારી છીએ.

અમે હજુ પણ આવી રસદાર માઇક્રોફિક્શન રજૂ કરતાં રહીશું. આપ આમ જ આ સાઇટને ચાહશો અને તેને અન્ય સાહિત્ય રસીકજનો સુધી પહોંચાડશો તેવી આશા છે.

http://microsarjan.in/ – સાઈટની લીંક

http://microsarjan.in/2018/09/29/mfc-gk-2/ – માઇક્રોસર્જનની ૧૦૦મી વાર્તા

2 thoughts on “માઇક્રોસર્જનનું અણનમ શતક

  1. માઈક્રોસર્જનની અણનમ શતક પુરી કરવા બદલ અઢળક અભીનન્દન…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s