વિચારમંથન સ્પર્ધા – ગરીબની દિવાળી – ગોપાલ ખેતાણી

light-2764864_1920

 

મિત્રો,

પ્રતિલિપિ વેબસાઈટ આ વખતે “વિચારમંથન”નામની સ્પર્ધા લઈ આવી. જેમાં તમે તમારો લેખ કે નિબંધ મોકલી શકો. જો એ અગાઉ પ્રતિલિપિ સીવાય પણ કશે પ્રકાશીત થયો હોય તો પણ ભાગ લઈ શકાય.

તે સાથે જ મને મારા ગરીબની દિવાળી વિષેના લેખનો વિચાર આવ્યો. મારા નાનપણના દિવાળીના અનુભવો મેં  શબ્દદેહ આપ્યો હતો. આ લેખ તે સ્પર્ધા હેઠળ મોકલાવ્યો છે જે હવે વાચકો માટે પ્રકાશિત થયો છે. આશા છે આપને ગમશે.

પ્રતિલિપિ વેબસાઈટ કે એપ્લીકેશન પર જઈ આપ પ્રતિભાવ આપશો તેવી આશા.

https://gujarati.pratilipi.com/story/%E0%AA%97%E0%AA%B0%E0%AB%80%E0%AA%AC%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%A6%E0%AA%BF%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B3%E0%AB%80-8RexndpRXBgY

આભાર.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s