ઈ-વિદ્યાલય – એક સરસ મજાનો બ્લોગ

સૌ મિત્રોને … ઈ- વિદ્યાલયની વેબ સાઈટ ક્રેશ થયા પછી, અને બે નાનાં બાળકો હોવાના કારણે ઈ-વિદ્યાલયની સંચાલક શ્રીમતિ હીરલ શાહ અસમંજસમાં પડી ગઈ હતી કે, ‘હવે શું કરવું?’ તેણે યુ-ટ્યુબ પર શિક્ષણાત્મક વિડિયો બનાવીને અદભૂત કામ કર્યું છે. હવે ઈ-વિદ્યાલયનો નવો બ્લોગ બનાવવામાં આવ્યો છે. આ રહ્યો . […]

via ઈ-વિદ્યાલય વિશે એક વિનંતી — હાસ્ય દરબાર

એક વાર તો આ બ્લોગની મુલાકાત જરુરથી લો.

ગમે તો સહુને કહો, ન ગમે તો ઇ-વિદ્યાલયને કહો! પણ કહેજો જરૂર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s