એક કડક માઇક્રોફિક્શન દરરોજ – microsarjan.in

microsarjan

મિત્રો,

“સર્જન” ગૃપના છેલ્લા બે અઢી વર્ષના પ્રયાસોથી માઇક્રોફિક્શનનું નામ ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઘણું જાણીતું થયું છે. આ સાહિત્ય પ્રકાર લોકપ્રિય બન્યો હોવાથી ગુજરાતી અખબાર, સામયિક, ઓનલાઈન સાઈટ્સ અને સોશિયલ મિડિયામાં માઇક્રોફિક્શન લખનાર અને વાચનારનો એક નવો પ્રવાહ શરુ થયો છે.

ઘણા લોકોની ફરિયાદ છે કે માઇક્રોફિક્શનના નામ પર કંઈ પણ મુકી દેવામાં આવે છે. આથી “સર્જન” ગૃપે પોતાની માઇક્રોસર્જન સાઇટ પર દરરોજ એક સારી માઇક્રોફિક્શન અને દર રવીવારે માઇક્રોસર્જનની સમજણ આપતો લેખ અને ઇન્ટર્વ્યુ પ્રકાશીત કરવાનું નક્કી કર્યું છે,

તો મિત્રો, રાહ શેની જુઓ છો?

માણો દરરોજ એક કડક માઇક્રોફિક્શન

http://microsarjan.in/

ગમે તો સહુને કહેજો, ન ગમે તો અમને કહેજો. તમારા પ્રતિભાવો પર અમે તુરંત અમલ કરીશું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s