ચોપાટ – દિવ્યેશ સોડવડિયા

અંત સુધી જકડી રાખતી સ્ત્રીના અસ્તિત્વની એક રોમાંચક સફર એટલે ચોપાટ.

પ્રતિભાવાન લેખક દિવ્યેશભાઈની આ વાર્તા માણો રિડ ગુજરાતી પર.

http://www.readgujarati.com/2018/02/16/chopat/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s