લખ્યાનો આનંદ ક્યારે મળે? #ગર્વીલી ક્ષણો

આપણે નિજાનંદ માટે પણ લખીએ પરંતુ મોટાભાગે આપણે આપણા લેખ, વિચારો તથા વાર્તા; વાચકો અને ભાવકો માટે લખીએ. આ લખ્યાનો આનંદ ખરેખર ક્યારે મળે?

હા, તમે સાચા જ છો. વાચકો બિરદાવે ત્યારે. પરંતુ અમારા જેવા ઉગતા લેખકોને ત્યારે મળે જ્યારે અમારા લેખની જ લીંક, ફોટો વગેરે જ્યારે અમને સોશિયલ મિડિયા પર (ફેસબુક, વ્હોટસ એપ, ટ્વિટર પર)  અમારા નામ સાથે અમને મળે. સગાવ્હાલા કે સ્નેહીજનોને તેમના વ્હોટ્સએપ પર જ્યારે મારો લેખ કોઈ અન્ય વ્યક્તિ મોકલાવે ત્યારે તેમની છાતી ગજ ગજ ફૂલે અને તેઓ હોંશે હોંશે મને પણ કહે. આ જ સાચો આનંદ.

આવો આનંદ મને મારા હાસ્યલેખો દ્વારા પ્રાપ્ત થયો છે.

મારો ચા વિષેનો લેખ, સેવ-મમરા અને પેંડા વિષેના લેખ (રિડ ગુજરાતી અને અક્ષરનાદપર) ભરપૂર ખ્યાતી પામ્યા છે. વાચકો અને ભાવકોને વંદન. મા સરસ્વતીના આશિષ સદા વરસતા રહે એ જ અભ્યર્થના!

લીંક અહીં આપી રહ્યો છું.

http://www.readgujarati.com/2017/09/21/tea/

http://www.aksharnaad.com/2017/05/16/pendo-ek-sweet-story/

http://www.aksharnaad.com/2016/10/05/sev-mamra/

http://www.aksharnaad.com/2016/12/29/dhosa-pudla-by-gopal-khetani/

http://www.aksharnaad.com/tag/%E0%AA%97%E0%AB%8B%E0%AA%AA%E0%AA%BE%E0%AA%B2-%E0%AA%96%E0%AB%87%E0%AA%A4%E0%AA%BE%E0%AA%A3%E0%AB%80/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s