રૂડો અવસર – માઈક્રોસર્જન ૨

IMG-20171228-WA0040

મિત્રો,

ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ અને એકમાત્ર માઈક્રોફિક્શન વાર્તાનું મેગેઝીન ‘સર્જન’ વાચકોના પ્રતિભાવને આવકારી, ગૃપના લેખક મિત્રોની માઈક્રોફિક્શન વાર્તાનું બીજુ પુસ્તક ‘માઈક્રોસર્જન – ૨’ લઈને આવી રહ્યું છે.

ગુજરાત લિટરેચર ફેસ્ટિવલ, અમદાવાદ (હઠીસિંહ એમ્ફીથિયેટર) ખાતે ૫, જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ સાંજે પાંચ વાગ્યે ‘માઈક્રોસર્જન – ૨’નું   વિમોચન કરી રહ્યા છીએ.

આપ જરૂરથી આવશો તેવી આશા સાથે

દર્શનાભિલાષી

 

‘સર્જન’ ગૃપ

http://www.aksharnaad.com

http://www.microsarjan.in

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s