સાસ ભી કભી બહુ થી?!! આ શક્ય ખરું?

હરિશ્ચંદ્ર બહેનોએ કેટલીયે ઉમદા વાર્તાઓ આપી છે.

એમાની એક આ વાર્તા આજની દરેક સાસુએ ખાસ વાંચવી અને વહુએ પણ.

રિડ ગુજરાતી પર આ વાર્તા આજે જ વાંચો.

http://archive.readgujarati.in/sahitya2/2010/03/03/vahu-hati/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s