આર્ટીફિશ્યલ ઇન્ટેલીજન્સ અને માનવજાત!

AI વિષે આપણે સાયન્સ મેગેઝીન અને હોલીવુડ મુવીમાં ઘણું ખરું જોઈ ગયા છીએ.

મોહમ્મદ સઈદ શેખનો માહિતીસભર લેખ અક્ષરનાદ પર પબ્લીશ થયો છે એ આપને જરૂરથી ગમશે.

http://www.aksharnaad.com/2017/11/30/artificial-intelligence/

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s