ફરી એક વાર – માઈક્રોફિક્શન મજા

મિત્રો, આપ સૌની શુભકામનાઓ અને મદદ વડે ગુજરાતી સાહિત્યમાં થોડી સફળતા મળી છે. પ્રતિલિપી આયોજીત “થોડામાં ઘણું” માઈક્રોફિક્શન વાર્તા સ્પર્ધામાં મારી ત્રણ રચનાઓ પ્રગટ થઈ છે. આપને એ ત્રણ વાર્તા વાંચવામાં ચોક્ક્સ આનંદ આવશે. એ વાર્તાઓ આજે જ વાંચો, વંચાવો અને રેટીંગ આપો તેવી નમ્ર વિનંતી. ત્રણેય વાર્તાની લીંક અહીં મુકી રહ્યો છું.

https://gujarati.pratilipi.com/gopal-khetani/photo

https://gujarati.pratilipi.com/gopal-khetani/pap-ke-puny

https://gujarati.pratilipi.com/gopal-khetani/mox

આપનો દિલથી આભાર

~

ગોપાલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s