ફરી એક મસ્ત મજાનો વાનગી સભર હળવો લેખ

મિત્રો, વાનગી પરના હળવા લેખોની શ્રેણીમાં વધુ એક સરસ લેખ અક્ષરનાદ પર પ્રસ્તુત થયો છે.

આશા છે આપને જરુરથી ગમશે. પ્રતિભાવ આપવાનું મન થાય તો અક્ષરનાદ પર જ લેખની નિચે આપના અમુલ્ય પ્રતિભાવો આપશોજી.

http://www.aksharnaad.com/2016/12/29/dhosa-pudla-by-gopal-khetani/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s