સર્જન – દિવાળી વિશેષાંક

અક્ષરનાદના સર્જક શ્રી જીજ્ઞેશભાઈએ ગુજરાતી માઈક્રોફ્રીક્શનને એક નવો આયામ આપ્યો છે.

સર્જન એ ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ માઈક્રોફ્રીક્શન મેગેઝીન છે.

આ દિવાળી પર ત્રીજો અંક પ્રકાશીત થયો છે. લીંક પર જઈ, સ્ક્રોલ કરી ત્રીજા અંકની પીડીએફ ડાઈનલોડ લીંક પર ક્લીક કરી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરી વાંચનનો આનંદ ઉઠાવજો.

આકર્ષણઃ વિખ્યાત ફિલ્મમેકર, ગ્રાફીક નોવેલ લેખીકા નંદિનીજી (ચેન્નાઈ સ્થીત) અને પ્રસીધ્ધ લેખીકા ઇલા આરબ મહેતાનો ઈન્ટર્વ્યુ. જાણીતા અભિનેતા મેહુલ બુચનો માઈક્ર્ફ્રીક્શન પ્રત્યેનો અભિગમ. તો આજે જ વાંચો.

‘સર્જન’ સામયિક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s