દિવાળી – આજની, ગઈકાલની

મિત્રો,

આપ સૌને સાલમુબારક.

અક્ષરનાદ પર દિવાળી વિષે એક લેખ પ્રસ્તુત થયો છે. આશા છે આપને વાંચવો ગમશે. પ્રતિભાવો આપશો તો આપનો દિલથી આભારી રહીશ.

આજ દિવાળી, કાલ દિવાળી – ગોપાલ ખેતાણી

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s