માઇક્રોફ્રિકશન વાર્તાઓ (સત્યઘટના પર આધારીત)

 

૧) દેશ નહીં સુધરે

નિવ્રુત્ત થયા પછી પણ પ્રવ્રુત્ત રહેતા ગુણવંતરાય તૈયાર થઇ બ્રિફકેસ લઇ મેટ્રો સ્ટેશન પહોચવા રિક્ષા પકડી. અણઘડ રીતે વાહનો

ચાલતા જોઇ એમણે પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાપ તેમના સહપ્રવાસી જોડે વધાર્યો. “દેશના લોકોની માનસીકતા જ આવી છે. કોઇનામાં સ્વયંશિસ્ત જેવુ છે જ નહીં.”

મેટ્રો સ્ટેશન આવતા જ તેઓ ચેકીંગ માટેની કતારમાં અણઘડ રીતે ઘુસ મારી.

વડીલ સમજીને કોઇ કંઇ બોલ્યુ નહીં.

લગેજ સ્કેનરમા પણ કતાર હોવા છતા તેમણે પોતાની બ્રિફકેસ મુકવા ઘુસ મારી ત્યારે લોકો એ તેમને કતારમા આવવા કહ્યુ તો

વળતો જવાબ આપ્યો કે “આમ જ ચાલે છે.”

પરંતુ જેવી ટ્રેઇન આવી કે આસપાસ ઉભેલા લોકો ગુણવંતરાયને ધક્કો મરતા આગળ વધી ગયા ત્યારે તેઓ કકળી ઉઠ્યા “આ દેશ નહી સુધરે”. (નોઇડા મેટ્રો સ્ટેશન પર ની સત્યઘટના)

૨) લગની

૧૪મી નવેમ્બરના રોજ સોસાયટીના સંચાલકો એ બાળકો માટે સોસાયટીના બગીચામા ચિત્ર સ્પર્ધાનુ આયોજન કર્યુ.

બાળકો માટે મીણયા રંગો, ડ્રોઇંગશીટ અને ઉત્સાહ વધારવા બિસ્કીટ તથા જ્યુસ મગાવ્યા. બાળકો મજેથી ચિત્રો દોરવા લાગ્યા.

થોડી વારમા આસપાસમા રહેતા મજુરોના બાળકો પણ આવી પહોચ્યા.

સંચાલકો એમને પણ મીણયા રંગો, ડ્રોઇંગશીટ,બિસ્કીટ તથા જ્યુસ આપ્યા.

તેમાથી એક નાની છોકરી થોડી વારમા જ ચાલી નીકળી. એ જોઇ એક સંચાલક મિત્ર બોલ્યા “આ લોકો આવા જ હોય. ફકત ખાવાની લાલચે જ અહી આવતા હોય છે.”

બે જ મિનીટમા એ નાની છોકરી તેની કાંખમા તેના નાના ભાઇને લઇ ને આવી પહોચી.

ભઇલુને બાજુમા બેસાડી ડ્રોઇંગ શીટમા “લગન” થી પોતાની કલ્પનાઓના રંગોને પુરવા લાગી.

(નોઇડા સેક્ટર ૬૧ની સત્યઘટના)

૩) કોયડો.

“મમ્મી, કોયડો એટલે શુ?” “નીરજ કેટલી વાર તને કહ્યુ કે ગુજરતીમા ‘ટોક’ નહી કરવાની. we will talk in english only. Mind well, you are the student of convent school.”

“હા, પણ મમ્મી; મારી અને રાઘવ વચ્ચે શરત લાગેલી છે. એ મને એક કોયડો પુછવાનો છે.”

“how many times i told you that don’t make friendship with desi boys. Be a part of your class group.”

“o.k મમ્મી. પણ એ તો કહે , કોયડો એટલે શુ?”

“I dont know. dont ask such foolish words. please ask granpa or granni”

(રાજકોટની સત્યઘટના પરથી.)

ગોપાલ ખેતાણી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s